loading spinner

Zapewnia pracownikom stacjonarnym i mobilnym bezpośredni dostęp do używanych przez nich folderów domowych, współdzielonych katalogów sieciowych i plików osobistych – bez względu na używane urządzenie i miejsce pobytu. Umożliwia bardzo łatwe i bezpieczne udostępnianie plików pracownikom firmowym i osobom z poza firmy. Stanowi bezpieczną alternatywę dla usług Dropbox, Skydrive czy Google Drive. Różnica polega na tym, że pliki są przechowywane na serwerach i stacjach w organizacji a dostęp do plików i ich współdzielenie są kontrolowane przez użytkownika i dział IT. Klienci mają prawo do wykorzystywania oprogramowania Filr bez dodatkowych kosztów w okresie objętym opłaconym maintenance dla zestawu oprogramowania Open Workgroup Suite.

Filr

Więcej szczegółów na stronie Micro Focus