loading spinner

Użytkownik może wybrać dogodny dla siebie sposób zliczania licencji dla zestawu Open Workgroup Suite albo względem liczby użytkowników (konta w usłudze katalogowej) albo względem liczby podłączonych stacji roboczych (może pracować kilka osób na tym samym komputerze). Nie wpływa to na cenę.

Dodatkowo w licencji na zestaw Open Workgroup Suite można bez dodatkowych kosztów wykorzystać dowolną liczbę serwerów Open Enterprise Server dla uruchamiania oprogramowania z zestawu (GroupWise, ZENworks). Nie ma również dodatkowych opłat za oprogramowanie serwerowe GroupWise, czy ZENworks oraz za możliwość budowania i wykorzystywania klastrów. Oznacza to, że nie musimy ponosić dodatkowych kosztów za serwery i pracę systemu w klastrach. W dowolnym momencie można dodać serwer w oddziale czy innej lokalizacji bez ponoszenia dodatkowych kosztów na opłaty licencyjne.

Zakup nowej licencji zawiera również roczne wsparcie techniczne (maintenance).