loading spinner

Regulamin użytkownika

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Geko Automation Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, dane kontaktowe administratora danych: ul. Gen. Wacława Przeździeckiego 2, 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie, KRS 0000463561, NIP: 5472146630, REGON: 243270369, adres poczty elektronicznej: kontakt@gekoautomation.pl.

 2. Podczas korzystania ze stron internetowych administratora zbierane są dane takie jak: adres IP, wersja przeglądarki, data i godzina połączenia, otwierana strona internetowa. Dane będą przetwarzane w celu:

 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających na udostępnieniu strony internetowej oraz na zapewnieniu bezpieczeństwa stron internetowych administratora.

 1. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla korzystania ze stron internetowych administratora danych.

 2. Twoje dane będą ujawniane:

 • podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną administratora danych. W szczególności podmiotom administrującym systemami informatycznymi, serwisującym sprzęt informatyczny, utrzymującymi stronę internetową, zapewniającymi transport dokumentów i nośników elektronicznych, zapewniającymi niszczenie dokumentów i nośników elektronicznych oraz podmiotom zapewniającym obsługę prawną.

  Przekazanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie na polecenie administratora danych, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach.

 • podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

 1. Dane przetwarzane przez okres 20 lat.

 2. Administrator nie będzie przetwarzał danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.

 3. Administrator nie jest w stanie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą. Zgodnie z art. 11 ust. 2 RODO, w celu skorzystania z przysługujących Ci, wymienionych poniżej praw, zobowiązany jesteś dostarczyć dodatkowe informacje pozwalające Cię zidentyfikować (w szczególności informacje potwierdzające, że w danym momencie korzystałeś z komputera o zebranym przez nas adresie IP).

 4. Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,

 • sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne,

 • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach),

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Przysługuje Ci także prawo do wniesienia do administratora danych sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z uwagi na Twoją szczególną sytuację.

Klauzula dotycząca Cookies:

Strona internetowe zapisuje informacje w Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie itp.) korzystając z techonologii Cookies oraz PrestaShop.

Operatorem serwisu jest GekoAutomation.

W większości przeglądarek internetowych istnieje m.in. możliwość:

 • zaakceptowania lub zablokowania obsługi cookies,

 • zarządzania zapisanymi cookies,

 • zdefiniowania ustawień dla różnych typów cookie,

Dodatkowe informacje dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej oraz na stronach ich producentów

 • Internet Explorer

 • Edge

 • Mozilla Firefox

 • Chrome

 • Opera

Operator zapisuje informacje w celu:

 • przyspieszenia wczytywania stron internetowych

 • zbierania danych statystycznych.

Zapisywanie powyższych informacji jest niezbędne dla prawidłowego działania strony. Użytkownik może w dowolnym momencie dokonać zmiany ustawień przechowywanych informacji w swojej przeglądarce. Zmiany te mogą jednak uniemożliwić poprawne działanie serwisu.

Operator zapisuje informacje również w celu:

 • zwiększenia użyteczności strony internetowej i dopasowania jej zawartości do indywidualnych preferencji Użytkownika strony

 • tworzenia anonimowych statystyk - z wyłączeniem możliwości identyfikacji Użytkownika.

Powyższe informacje będą przechowywane do czasu zamknięcia przedlądarki.

Klauzula dla sklepu

Przetwarzamy Twoje dane jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla udostępnienia tych stron, zarządzania nimi oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa.

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO)

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Geko Automation Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, dane kontaktowe administratora danych: ul. Gen. Wacława Przeździeckiego 2, 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie, KRS 0000463561, NIP: 5472146630, REGON: 243270369, adres poczty elektronicznej: kontakt@gekoautomation.pl.

 2. Dane przetwarzane w systemie sklepu internetowego będą przetwarzane w celu:

 • założenia i utrzymywania konta w systemie sklepu na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

 • zawarcia i realizacji umowy kupna-sprzedaży, w tym dostawy lub zwrotu towaru (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 • realizacji obowiązków prawnych spoczywających na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności wystawienia faktury

 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających na obronie na wypadek ewentualnych roszczeń.

 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających na marketingu bezpośrednim.

 1. Podanie danych przetwarzanych w celu realizacji obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze jest obowiązkowe i wynika z odpowiednich przepisów prawa.
  Podanie danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia lub realizacji umowy jest niezbędne dla zawarcia lub realizacji umowy.
  Podanie pozostałych danych jest niezbędne dla korzystania z serwisu.

 2. Twoje dane będą ujawniane:

 • dostawcom, operatorom systemów płatności, firmom kurierskim, producentowi oprogramowania.

 • podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną administratora danych. W szczególności podmiotom administrującym systemami informatycznymi, serwisującym sprzęt informatyczny, utrzymującymi stronę internetową, zapewniającymi transport dokumentów i nośników elektronicznych, zapewniającymi niszczenie dokumentów i nośników elektronicznych oraz podmiotom zapewniającym obsługę prawną.

  Przekazanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie na polecenie administratora danych, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach.

 • podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

 1. Dane przetwarzane przez okres:

 • Dane przetwarzane w celu wystawienia faktury przez 20 lat.

 • Dane przetwarzane w celu obrony na wypadek ewentualnych roszczeń przez 20 lat od momentu zrealizowania umowy, usunięcia konta w systemie.

 • Dane przetwarzane w celu realizacji umowy do chwili zrealizowania umowy.

 • Dane przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego przez 5 lat od momentu ostatniego kontaktu z Państwa strony.

 • Dane przetwarzane w celu utrzymywania konta w systemie sklepu do momentu wycofania zgody lub usunięcia konta (następnie dane będą przetwarzane w celu obrony na wypadek ewentualnych roszczeń przez czas wskazany powyżej).

 1. Administratora nie będzie przetwarzał danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.

 2. Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,

 • sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne,

 • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach, w szczególności prawo to nie przysługuje jeżeli dane są przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze),

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. W przypadku dostarczonych przez Ciebie danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany (w systemie informatycznym), przetwarzanych w celu zawarcia lub realizacji umowy lub na podstawie zgody, przysługuje Ci prawo do ich przeniesienia.

 2. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje Ci prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. W przypadku danych przetwarzanych w cel marketingowym na podstawie prawnie uzasadnionego interesu przysługuje Ci także prawo do wniesienia do administratora danych sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Po wniesieniu sprzeciwu, administrator danych niezwłocznie zaprzestanie ich przetwarzania w tym celu.

 4. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w cel innym niż cel marketingowy przysługuje Ci także prawo do wniesienia do administratora danych sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z uwagi na Twoją szczególną sytuację.

Zgoda na przetwarzane danych dla sklepu

Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych w celu założenia i utrzymywania konta w sklepie internetowym microfocus24.pl