loading spinner

GroupWise Anti Virus Agent (GWAVA) powstał a by zapewnić bezpieczeństwo i stabilność systemom informatycznym rządu, edukacji, opieki zdrowotnej i instytucji finansowych. Oferuje ona wiodące wieloplatformowe zabezpieczenia wiadomości i ujednolicone rozwiązania do archiwizacji.

GWAVA umożliwia organizacjom płynne archiwizowanie wszystkich elektronicznych danych komunikacji biznesowej, w tym archiwizację poczty e-mail, archiwizowanie mediów społecznościowych i komunikatorów oraz archiwizację komunikacji mobilnej w jednym centralnym miejscu.

GWAVA

More details on the website Micro Focus