loading spinner

Micro Focus

Micro Focus is a few consolidated companies implementing specialized solutions for security, communication and integration of heterogeneous IT resources in medium and large enterprises. Poniżej prezentujemy główne kierunki działania Micro Focus.

Rozwijane kierunki Novell.

Novell

Skupia się na oprogramowaniu zapewniającym większą produktywność, bezpieczeństwo i łatwość zarządzania środowiskami pracy biurowej. Dostarcza tysiącom organizacji na całym świecie oprogramowanie wspierające pracę zespołową i zarządzanie punktami końcowymi oraz obsługę plików i sieci. Systemy Novell GroupWise, Novell ZENworks i Novell Open Enterprise Server pozwalają firmom osiągać nowe poziomy produktywności przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów, złożoności i ryzyka.

Rozwijane kierunki NetIQ.

NetIQ

To rodzina narzędzi do zarządzania i monitorowania heterogenicznych środowisk IT. Produkty NetIQ umożliwiają monitorowanie zmian w systemach i aktywności użytkowników w czasie rzeczywistym, wykrywanie incydentów naruszenia polityk bezpieczeństwa, zarządzanie nimi i korelację wszystkich zdarzeń celem wykrycia i usunięcia przyczyn. Rozwiązania NetIQ pomagają klientom w ekonomiczny sposób zapewniać bezpieczeństwo informacji zgodnie z wymaganiami FISMA, FDCC/SCAP, PCI DSS, HIPAA, SOX, NERC CIP i bezpiecznie zarządzać usługami informatycznymi w środowiskach fizycznych, wirtualnych i chmurowych.

More information on the Micro Focus website.