loading spinner

System do zarządzania regułami bezpieczeństwa stacji roboczych, w tym regułami związanymi z wykorzystaniem portów (USB, FireWire) i sieci bezprzewodowych (WiFi, Bluetooth).

ZENworks Endpoint Security Management

More details on the website Micro Focus